Aktivity pro děti - MŠ Krčín

Přejít na obsah

Aktivity pro děti aneb „chvilky pro šikulky"

Pískálek:
… veselé pískání, zdravé dýchání….
Děti se jednoduchou, hravou formou seznamují s flétničkou a prvními tóny, které se naučí zahrát.
Vedou se ke správnému dýchání, rytmizaci, procvičují si jemnou motoriku a relaxují…
…to vše pod vedením p. učitelky Gábiny Žižkové

Kutílek:
Tvořivé a výtvarné hry si děti užívají při malování, vystřihování , lepení, sestavování a dalších „kutilských“ činnostech, kdy si rozvíjí fantazii, zručnost, motoriku a představivost…
Práce dětí zdobí prostory MŠ, posílají se i do výtvarných soutěží, případně potěší jako dárek či překvapení pro nejbližší…
…originální díla vytváří s p.uč. Janou Plškovou


Povídálek:
Pod vedením logopedické asistentky Jany Plškové a Lenky Benešové se děti učí uvolňovacím cvikům jazyka, gymnastice mluvidel, správné artikulaci při výslovnosti.
To vše hravou formou logopedických chvilek v kolektivu i individuelně…

ÁJA:
Výuka anglického jazyka, děti se hravou formou her a písniček seznamují s prvními anglickými slůvky pod vedením kvalifikovaného pedagoga (p. uč. Voborníkové ze ZŠ Krčín, která dochází do MŠ 1x týdně)

Hopsálek:
Děti si hrají, improvizují při hudbě, seznamují se s různými formami pohybového vyjádření.
Při pohybových a tanečních hrách se učí správnému držení těla, rytmizaci, rozlišení tempa…
… dovádějí společně s p.uč. Lenkou Benešovou

Návrat na obsah