Platby - MŠ Krčín

Zřizovatel: Město Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, náměstí republiky 6
Přejít na obsah
Příspěvek na provoz MŠ:

400,-
0,-

úplata (za 1 měsíc)
bezúplatně děti plnící povinné školní vzdělávání a děti s odkladem povinné školní docházky

Platby za odebranou stravu:

6,-
7,-
15,-
16,-
27,-
30
,-
21,-
23,-

1x svačina
1
x svačina (dítě nad 6 let)
oběd
oběd (dítě nad 6 let)
celý den (2x svačina + oběd)
celý den (2x svačina + oběd - dítě nad 6 let)
polodenní (1x svačina + oběd)
polodenní
(1x svačina + oběd - dítě nad 6 let)

Veškeré platby se hradí hotově nebo bezhotovostně přes účet v daných termínech.
Bližší informace u vedoucí školní jídelny p. Evy Hladíkové.
Kontakt ZŠ školní jídelna: telefon 491 113 428

Termíny placení stravného a školného (úplaty):

11. 9. 2018
11. 10. 2018
14. 11. 2018
13. 12. 2018
15. 1. 2019
13. 2. 2019
13. 3. 2019
11. 4. 2019
14. 5. 2019
12. 6. 2019
27. 6. 2019

Návrat na obsah