Platby - MŠ Krčín

Zřizovatel: Město Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, náměstí republiky 6
Přejít na obsah
Příspěvek na provoz MŠ:

400,-
0,-

úplata (za 1 měsíc)
bezúplatně děti plnící povinné školní vzdělávání a děti s odkladem povinné školní docházky

Platby za odebranou stravu:

6,-
7,-
15,-
16,-
27,-
30
,-
21,-
23,-

1x svačina
1
x svačina (dítě nad 6 let)
oběd
oběd (dítě nad 6 let)
celý den (2x svačina + oběd)
celý den (2x svačina + oběd - dítě nad 6 let)
polodenní (1x svačina + oběd)
polodenní
(1x svačina + oběd - dítě nad 6 let)

Návrat na obsah