Roční plán akcí pro rodiče - MŠ Krčín

Zřizovatel: Město Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, náměstí republiky 6
Přejít na obsah
Roční plán akcí pro rodiče

Chystáme pro vás…


  • informativní schůzku SRPDŠ
  • logopedická depistáž
  • konzultační dny
  • společné posezení u vánočního stromečku
  • den „Otevřených dveří"
  • beseda pro rodiče budoucích prvňáčků
  • zápis nových dětí do MŠ
  • slavnostní zakončení školního roku
  • ankety
  • plnění drobných úkolů „Pro děti a rodiče"
Návrat na obsah