Roční plán akcí pro rodiče - MŠ Krčín

Přejít na obsah
Roční plán akcí pro rodiče

Chystáme pro vás…


•    informativní schůzku SRPDŠ
•    logopedická depistáž
•    jarní a podzimní bazar
•    konzultační dny
•    společné posezení u vánočního stromečku
•    den „Otevřených dveří"
•    beseda pro rodiče budoucích prvňáčků
•    zápis nových dětí do MŠ
•    slavnostní zakončení školního roku
•    ankety

   plnění drobných úkolů „Pro děti a rodiče"

Návrat na obsah