Stravování - MŠ Krčín

Zřizovatel: Město Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, náměstí republiky 6
Přejít na obsah
Kde se stravujeme?


Děti se stravují v jídelně MŠ. Ranní o odpolední svačiny se připravují a vydávají v naší kuchyni. Obědy pro naši MŠ se vaří a dovážejí ze ZŠ Krčín.

třída

hodiny od - do:

ranní svačina:

Sluníčko
Klubíčko
Písnička

08:20 – 08:40
08:20 – 08:45
08:45 – 09:00

oběd:

Sluníčko
Klubíčko
Písnička

11:30 – 12:00
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30

odpolední svačina - děti ze třídy Sluníčko svačí společně s Klubíčkem
odpolední svačina:
Klubíčko
Písnička
14:00 – 14:15
14:15 – 14:30
Upozornění !!!


Rodiče, kteří si vyzvedávají děti po obědě,
pouštíme do budovy až v 12:00 hod. a ve 12:30 hod.
Děkujeme, že respektujete klid při obědě.

Informace o cenách stravného viz. „PlatbyOdhlašování a přihlašování obědů:


Dbejte na včasné přihlašování a odhlašování dětí na obědy!!!
(děti omlouvejte pouze písemně do sešitu v hale, emailem na stravovani@mskrcin.cz nebo SMS zprávou )

První den nepřítomnosti máte možnost si oběd
vyzvednout v kuchyni MŠ od 11:00 do 11:15 hod.

Pokud nebude dítě po nepřítomnosti včas nahlášené, může se stát, že oběd
nedostane !

Pokud oběd není včas odhlášený, budete jej muset zaplatit!

Dle vyhlášky o stravování 107/2005 je možnost v době 1. dne nepřítomnosti dítěte oběd vyzvednout,
v pokračující nepřítomnosti nutno oběd
odhlásit

V případě neodhlášení uhradíte cenu stravného (1 celý den) v plné výši = 58,- Kč

Návrat na obsah